Mekansal Araştırmalar için bağımsız ve çok disiplinli etkileşim platformu

6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

Gayrimenkul Odaklı Büyümeden Üretime Dayalı Büyümeye Doğru

17-19 Eylül 2015

8-9 Ekim 2015, İzmir

Bilindiği gibi, kent ve bölge alanında araştırmalar yürüten araştırmacılar arasında bilgi alışverişi ortamını sağlamak ve üretilen bilginin yayılımını kolaylaştırmak amacıyla her yıl KBAM Sempozyumları düzenlenmekte, sempozyumda sunulan bildiriler ise bildiri kitabı olarak basılmaktadır. Bu etkinliklerden 1. KBAM Sempozyumu dışındakiler için Tübitak’tan destek alınmış ve bildiri kitabı ücretsiz olarak katılımcılara dağıtılmak üzere bastırılmıştır.

Bu yıl TÜBİTAK’ın Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği programını yeniden düzenlenmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle başvurular 3 ay boyunca dondurulmuş olup, Ağustos ayında açılmıştır. Program başvuru koşullarına göre, düzenlenecek olan etkinliğin tarihinin 28 Eylül 2015 tarihinden sonra olması gerekmektedir. Bu gelişmeler nedeniyle ve katılımcılardan ücret talep etmeden etkinliği gerçekleştirebilmek ve etkinlik kitabını ücretsiz olarak katılımcılara dağıtabilmek amacıyla TUBİTAK desteğine başvurabilmek için 6.KBAM Sempozyumu tarihinin ertelenmesine karar verilmiştir. 6.KBAM Sempozyumu’nun yeni tarihi 8-9 Ekim 2015 olarak belirlenmiştir.

Bu değişiklik için özür diler, yeni tarihlerin sempozyuma katılımınızı engellemeyeceğini umarız.Bilindiği gibi, kent ve bölge alanında araştırmalar yürüten araştırmacılar arasında bilgi alışverişi ortamını sağlamak ve üretilen bilginin yayılımını kolaylaştırmak amacıyla her yıl KBAM Sempozyumları düzenlenmekte, sempozyumda sunulan bildiriler ise bildiri kitabı olarak basılmaktadır. Bu etkinliklerden 1. KBAM Sempozyumu dışındakiler için Tübitak’tan destek alınmış ve bildiri kitabı ücretsiz olarak katılımcılara dağıtılmak üzere bastırılmıştır.

Bu yıl TÜBİTAK’ın Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği programını yeniden düzenlenmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle başvurular 3 ay boyunca dondurulmuş olup, Ağustos ayında açılmıştır. Program başvuru koşullarına göre, düzenlenecek olan etkinliğin tarihinin 28 Eylül 2015 tarihinden sonra olması gerekmektedir. Bu gelişmeler nedeniyle ve katılımcılardan ücret talep etmeden etkinliği gerçekleştirebilmek ve etkinlik kitabını ücretsiz olarak katılımcılara dağıtabilmek amacıyla TUBİTAK desteğine başvurabilmek için 6.KBAM Sempozyumu tarihinin ertelenmesine karar verilmiştir. 6.KBAM Sempozyumu’nun yeni tarihi 8-9 Ekim 2015 olarak belirlenmiştir.
Bu değişiklik için özür diler, yeni tarihlerin sempozyuma katılımınızı engellemeyeceğini umarız.

 

 

 Click for English

1980 sonrasında gündeme gelen ve küreselleşme süreci ile desteklenen büyüme modelleri sanayi üretimi yerine hizmet ve gayrimenkul sektörlerini öne çıkarmıştır.Bu dönemde önemi artan üretici hizmetleri ve özellikle finansal hizmetler kent merkezlerinde yeni alan talepleri yaratırken vekent çeperlerinde de kentsel gelişmeler hız kazannırken,gayrimenkul piyasasında hızlı bir büyüme yaşanmış ve inşaat sektörü ekonomik büyümenin itici gücü haline gelmiştir.Küreselleşme sürecinde göreli önemleri artan, hızlı bir büyüme sürecinin yaşandığı kentler ve bölgeler tüm dünyadan gelen ve rant arayışındaki sıcak paranın da yarattığı taleple büyümelerini sürdürmüşlerdir. Ancak, önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinde beklenen yavaşlama, artık bu tür büyümenin sınırlarına gelindiğini göstermektedir.Özellikle dünyaki sıcak parayı çekmekte zorlanan ülke ve kentlerin gayrimenkul odaklı bir büyümeyi sürdürmeleri olanaklı değildir. Kaldı ki dünyadaki önemli merkezlerin bile bu konuda bir doyuma ulaştıkları görülmektedir. Gayrimenkul piyasasında oluşan talebin sürmesi, üretim sektörleri büyümeden ve bu sektörlerdeki katma değerde artış olmadan mümkün görünmemektedir.

Türkiye 1980 sonrasında gayrimenkule dayalı büyümenin gerçekleştiği ülkelerin en başında gelenlerden biridir. Ekonominin itici gücü olan sanayi üretimi bu dönemde geri plana itilirken, gayrimenkul yatırımları ve hizmetler sektöründeki gelişmelerle hızlı sayılabilecek bir büyüme yakalanmıştır. Ancak, son yıllardaki gelişmeler bu gelişme sürecinin sınırlarına gelindiğinin de işaretlerini vermektedir.

KBAM 2015 Sempozyumunun ana temasını gayrimenkul odaklı bir büyümeden üretim ekonomisine geçişi zorlayan koşullar, bunun gerçekleşme süreci ile bu dönüşümün mekana olası yansımalarıoluşturmaktadır. Aynı zamanda yeni ekonomik modelin tartışılması, bu yeni ekonominin nasıl ve hangi sektörlere odaklanacağı, mekansal yapıya etkileri ve mekansal planlamadan olası beklentiler de belirlenen temanın ana unsurlarını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda sempozyum aşağıdaki sorulara yanıt arayacaktır:

  • Gayrimenkul odaklı büyümeden üretim ekonomisine dönüşü gerektiren nedenler ve dinamikler nelerdir?
  • Gayrimenkul odaklı büyüme modelinin ekonomik, sosyal ve doğal (çevresel) yapıya etkileri nasıl oldu?
  • Gayrimenkul odaklı büyüme kentlerin yapısını ve özelliklerini nasıl etkiledi, etkiliyor? Kent merkezlerinde ve çeperlerinde nasıl bir değişim, dönüşüm izlendi?
  • Girişimci bir devletten sanayi üretimini destekleyen bir devlete dönüşüm nasıl gerçekleşecek?
  • Yeni ekonomik modelin özellikleri ne olacaktır, ne olmalıdır?
  • Üretim odaklı bir büyümenin odaklandığı ana ilkeler ve sektörler neler olacaktır?
  • Bu dönüşümde devletin ve farklı kurumların işlevi nasıl olacaktır? Kurumsal yapıda gerekli dönüşümler nelerdir?
  • Bu çerçevede bölgesel, kentsel ve kırsal politikalarda nasıl bir değişim gerekecektir?
  • Üretime dayalı ekonomiye geçiş sürecinin kentlerdeki ve özellikle kent merkezlerindeki ve çeperlerindeki etkileri neler olabilir?

 

Sempozyum hakemli bir etkinliktir. Bildiri özetleri en az iki farklı bilim kurulu üyesi tarafından kapalı olarak değerlendirilecek, değerlendirme sonucunda geçerli puan alan bildiriler kabul edilecektir.

Önemli Tarihler
Program
 Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
Doktora Atölyesi
Konaklama
 Bildiri Özeti Formatı
Sempozyum yeri:

İzmir Sanat – Kültürpark 26 Ağustos Kapısı İzmir/Türkiye

haritada görmek için üstüne tıklayın
SEMPOZYUM Yerinin Haritası

 

Afiş ve Broşür için aşağıdaki resimlere tıklayın
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6 KBAM Sempozyum afisi

6. KBAM Sempozyum brosuru6. KBAM Sempozyum brosuru

Ayrıntıları buradan takip edebileceğiniz gibi sosyal ağlardan da izleyebilirsiniz.

KBAM facebook KBAM sayfası

KBAM Linkedin KBAM tartışma grubu sayfası

 

One thought on “6. KBAM Sempozyumu

  1. Pingback: 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu Çağrısı - Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *