Mekansal Araştırmalar için bağımsız ve çok disiplinli etkileşim platformu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali Türel ODTÜ
Prof. Dr. Ayda Eraydın ODTÜ
Prof. Dr. Erkan Erdil ODTÜ
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhan Gezici Korten İTÜ
Prof. Dr. Hülya Koç DEÜ
Prof. Dr. İlhan Tekeli ODTÜ
Prof. Dr. Murat Güvenç Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem Öz Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Renan Funda Barbaros Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu ODTÜ
Prof. Dr. Teoman Pamukçu ODTÜ
Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Adile Arslan Avar İYTE
Doç. Dr. Bilge Armatlı-Köroğlu Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Burak Beyhan Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Ezgi Kahraman Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Helga Rinstberger-Tılıç ODTÜ
Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Mert Çubukçu DEÜ
Doç. Dr. Nuri Yavan Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Balaban ODTÜ
Doç. Dr. Semahat Özdemir İYTE
Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk İTÜ
Doç. Dr. Tahire Erman Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Tanyel Özelçi Eceral Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Tuna Taşan-Kok Delft Üniversitesi
Doç. Dr. Yeşim Üçdoğruk DEÜ
Yrd. Doç. Dr. Ali CenapYoloğlu Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Başak Demireş Özkul İTÜ
Yrd. Doç. Dr. Doğan Dursun Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güldem Özatağan İYTE
Yrd. Doç. Dr. Hasan Engin Duran İYTE
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Penpecioğlu İYTE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Burcu Özdemir Sarı Çankaya Üniversitesi
Dr. Aksel Ersoy Bristol Üniversitesi, İngiltere

Sempozyum ana sayfasına dönmek için tıklayın

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *