7. KBAM Sempozyumu

7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu TÜRKİYE KENTLERİ VE BÖLGELERİ 2020 KAVRAM, KURAM, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI, MEVCUT POLİTİKALAR VE KURUMSAL YAPIYI GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI 10-11-12 EYLÜL 2020, MERSİN 1980 yılından bu yana özellikle 2000 sonrasında Türkiye’deki kentler önemli değişim ve dönüşüm yaşarken, kentsel ve     bölgesel gelişmeye yönelik politikalar ve kurumlaşma özellikle parçaçıl düzenlemelerle … Continue reading 7. KBAM Sempozyumu