Mekansal Araştırmalar için bağımsız ve çok disiplinli etkileşim platformu

3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

Kent Bölgeler, Metropoliten Alanlar ve Büyükşehirler: Değişen Dinamikler Ve Sorunlar

 6-7 Aralık 2012

Gazi Üniversitesi ve ODTÜ

 

Bildiri kitabına ulaşmak için tıklayın

3. KBAM Sempozyumu Programı

SEMPOZYUM AFİŞİ için tıklayın

Sempozyumda; kent bölgelerin gelişiminin anlaşılmasındaki temel belirleyicilerin gözden geçirilmesi; kent bölgeler, metropoliten alanlar ve büyükşehirlerde yeni planlama yaklaşımlarının değerlendirilmesi; ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde politika geliştirmede kent-bölge yaklaşımlarının potansiyel katma değerinin değerlendirilmesi; değişik ölçeklerde ortaya çıkan farklı ilişkilerin haritalanması ile kentsel alanların ayak izlerinin belirlenmesi (ör. kent-bölge coğrafyaları); farklı ülkelerde yaşanan kentsel-bölgesel politikalarda yaşanan reform süreçlerinden ve kurumsal yeniden yapılanmalardan çıkarılan derslerin tartışılması; kuramsal gelişmeler ve dünya örnekleri çerçevesinde Türkiye’de son dönem politikalarının tartışılması ile geleceğe dönük yeni perspektifler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

2012 KBAM 3. Sempozyumu 6-7 Aralık 2012 tarihinde ODTU ve Gazi Universitesi isbirliginde gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki temalardaki araştırma ve tartışma bildirileri özellikle davet edilmektedir.

1. Kent bölge, metropoliten alan ve bölgeleri tanımları, yönetim kademelenmesi içindeki yerleri, Büyükşehir tanımının bu çerçevede ele alınması.
2. Üst ölçek kentsel yığılma alanları için çok düzlemli yönetişim modelleri: ilkeler, yeni aktörler, ilişkiler.
3. Merkezi hükümet-yerel yönetim ilişkilerinde yaşanan değişimler ve bunların getirdiği sorunlar.
4. Kent bölgeler ve metropoliten alanların değişen ekonomik yapıları, yeni ekonomik faaliyetlerin özellikleri.
5. Kent bölgeler ve metropoliten alanlardaki gelişmelerin diğer bölgeler üzerindeki etkileri.
6. Kent bölgeler ve metropoliten alanlarda yapılı çevrenin dönüşümü, bu dönüşümün sosyal ve ekonomik etkileri.
7. Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri, kentsel hareketler.
8. Kentsel yayılmanın ekolojik etkileri, ekosistem hizmetleri üzerindeki etkileri.
Bildiri özetinin gönderilmesi için son tarih:  6 Temmuz 2012
Doktora atölyesi başvurusu için son tarih: 13 Temmuz 2012
Değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 3 Aftustos 2012
Kabul edilmiş bildiri metinlerinin iletilmesi için son tarih: 12 Ekim 2012
35 yaşın altındaki genç araştırmacılar TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı’ ndan yararlanabilirler. Detaylı bilgi için: www.tubitak.gov.tr Seçilen bildiriler tematik derleme kitap olarak basılacaktır.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr.

 Ayda Eraydın

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr.

 Çiğdem Varol

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr.  

 Metin Şenbil

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr.

 Nihan Özdemir Sönmez

Gazi Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

 Aydan Sat

Gazi Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

 Bilge Armatlı Köroğlu

Gazi Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

 Emine Yetişkul

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

 Tanyel Özelçi Eceral

Gazi Üniversitesi

Öğr. Gör.Dr.

 Burcu Özuduru

Gazi Üniversitesi

Dr.

 N. Tunga Köroğlu

TEPAV

Araş. Gör.

 Bilge Serin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araş. Gör.

 Duygu Cihanger

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araş. Gör.

 Ender Peker

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araş. Gör.

 Ezgi Orhan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araş. Gör.

 Melih Gürçay

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

 Selçuk Sertesen

TEPAV

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr.

Ali Türel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Ali İhsan Ünay

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.

Celal Küçüker

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr.

Emel Göksu

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr.

Fatma Ünsal

Mimar Sinan Üniversitesi

Prof. Dr.

Ferhan Gezici

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Gediz Urak

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.

Gülseven UbayTönük

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.

Hülya Koç

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr.

İclal Dinçer

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

İlhan Tekeli

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Melih Ersoy

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Murat Ali Dulupçu

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr.

Sezai Göksu

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr.

Uğur Eser

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr.

Zeynep Enlil

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr.

Bahar Gedikli

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr.

Filiz Kartal

TODAİE

Doç. Dr.

Kübra Çamur

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr.

Mert Çubukçu

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr.

Nil Uzun

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr.

Nilgün Görer Tamer

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr.

Semahat Özdemir

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Doç. Dr.

Serap Kayasü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr.

Tahire Erman

Bilkent Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

Burak Beyhan

Mersin Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

Elvan Gülöksüz

İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

Fatma Erdoğanaras

Gazi Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

Güldem Özatağan

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Y. Doç. Dr.

Nuri Yavan

Ankara Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

Savaş Zafer Şahin

Atılım Üniversitesi

Y. Doç. Dr.

Tolga Ünlü

Mersin Üniversitesi

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *